احتمال قطع موقت خدمات سرورهای محاسباتی دانشکده

با توجه به مشکل فنی اضطراری به احتمال زیاد از ساعت ۱۰ صبح الی ۱۵ امروز دوشنبه اول دیماه ۱۳۹۹ ممکن است سرورهای محاسباتی دانشکده مکانیک قادر به خدمات رسانی نباشند و خاموش شوند لطفاً حلهای خود را متوقف فرمایید.

با سپاس

ارتقاء امنیت وب با وف ایرانی