نوزدهمین کنفرانس بین المللی انجمن هوافضای ایران- شرکت پشتیبانی و نوسازی بالگردهای ایران (پنها)