اطلاعیه ثبت نام در دوره‌های مهارتی دانشگاه شهید مهاجر اصفهان

بسمه تعالی

ثبت نام در دوره‌های مهارتی دانشگاه شهید مهاجر اصفهان

همان‌طور که مستحضر هستید سال قبل دوره‌های مهارتی برای دانشجویان دانشکده با همکاری مرکز فنی و حرفه‌ای استان  برگزار شد. با توجه به اینکه مرکز فنی و حرفه‌ای استان در ایام کرونا پذیرش حضوری را حذف نموده است از این رو دانشکده مهندسی مکانیک امکان بهره‌مندی از دوره‌های حضوری دانشگاه فنی و حرفه‌ای استان (مرکز شهید مهاجر) را فراهم ساخته است. خوشبختانه این مرکز موافقت کرده است که دوره‌ها برای دانشجویان این دانشکده با تخفیف حدود 50% ارائه شود. دانشجویانی که علاقمند به بهره گیری از این دوره‌ها هستند:

1-  لازم است پروتکل‌های بهداشتی را به طور کامل رعایت کنند و فقط در شرایطی که تشخیص می دهند شرکت در این دوره‌ها، سلامتی آنها را به مخاطره نمی‌اندازد در این دوره‌ها شرکت کنند. بدیهی است مسئولیت حفظ سلامت به عهده خود دانشجو است.

2-  برای ثبت نام لازم است "فرم تقاضای ثبت نام در دوره‌های مهارتی دانشگاه شهید مهاجر اصفهان" (فرم پیوست) را تکمیل و تا اول اسفندماه به آدرس khezri@of.iut.ac.ir ایمیل فرمایید. دوره‌های که به حد نصاب برسند، به  مرکز شهید مهاجر معرفی و دوره‌ها در آن مرکز برگزار می‌شوند. ساعت برگزاری دوره با توافق شرکت کنندگان و مرکز شهید مهاجر تعیین خواهد شد.

3- برای هر دوره‌ای که به حد نصاب رسید، یک سرگروه انتخاب و ایشان نسبت به ثبت نام افراد معرفی شده مسئول است از این رو لازم است  از کلیه متقاضیان معرفی شده در لیست دوره نسبت به پرداخت هزینه‌ها و شرکت منظم در دوره تعهد اخذ نماید. ضمنا با توجه به نظر مساعد مرکز شهید مهاجر امکان دریافت هزینه دوره در دو مرحله (ابتدا و اواسط دوره) وجود دارد.

ارتقاء امنیت وب با وف ایرانی