ارسال فاکتور سال 99

با سلام و احترام

با توجه به اینکه در سال آینده فاکتورهای سال 99 مورد قبول نمی باشد، خواهشمند است فاکتورهای مربوط به سال 99 خود را تا روز یکشنبه 99/12/10 به جناب آقای موسوی تحویل فرمایید. خواهشمند است طبق درخواست امور مالی دانشگاه مبالغ بالای 2000000 ریال دارای رسید مبلغ پرداخت شده یا تأیید دریافت وجه توسط فروشنده با امضاء و مهر باشد.

با سپاس

ارتقاء امنیت وب با وف ایرانی