اطلاعیه معاونت دانشجویی درخصوص محدوديت در تردد و اسكان دانشجويان در سراها

  احتراماً به استحضار مي رساند، نظر به افزايش مراجعين به مركز بهداشت و درمان و ازدياد موارد مبتلا به ويروس كرونا در دانشگاه و سراهاي دانشجويي، خواهشمند است علاوه بر محدودكردن مراجعات غيرضروري دانشجويان به دانشكده ها و جلوگيري از تجمع خارج از پروتكل هاي بهداشتي در آزمايشگاه ها، ضمن تبيين شرايط خوابگاه ها براي دانشجويان متقاضي، در شرايط حاضر كه وضعيت آمار مبتلايان به كرونا در كشور رو به افزايش است، به دليل شرايط خاص خوابگاه ها، در خصوص اطلاع رساني عدم امكان اسكان جديد در خوابگاه ها تا روز شنبه مورخ 2 اسفندماه 1399 دستور اقدام مقتضي را مبذول فرماييد.

ارتقاء امنیت وب با وف ایرانی