اسامی دانشجویان مشمول جایزه استعدادهای درخشان دانشکده مهندسی مکانیک

با سلام
   احتراما به استحضار مي رساند پيرو آئين نامه دفتر استعدادهاي درخشان به رتبه هاي تك رقمي كنكور ارشد، رتبه هاي اول تا سوم المپياد دانشجويي سال 95 و ده درصد اول ورودي 91 كارشناسي كه دانشگاه صنعتي اصفهان را در مقطع ارشد انتخاب نموده اند، اطاقك مطالعه تك نفره و مبلغ يك ميليون تومان بورس اعطا مي شود. لذا اسامي دانشجويان آن دانشكده كه مشمول جايزه فوق مي باشند به شرح زير اعلام مي گردد.
 
  نام و نام خانوادگي وعنوان
بهزاد مختاري  -  ده درصد ورودي ارشد
حامد ستايش نسب  -  ده درصد ورودي ارشد 
سيد عليرضا علامه  - ده درصد ورودي ارشد
امير رضا پناهي  - ده درصد ورودي ارشد
سعيد احمديان  - ده درصد ورودي ارشد
محمدرضا فضائلي  - ده درصد ورودي ارشد
مسعود علي خاصي  - ده درصد ورودي ارشد
 
 

تحت نظارت وف بومی آسپا-وف