فوری - قابل توجه کلیه دانشجویان تحصیلات تکمیلی - برگزاری کارگاه ایمنی و بهداشت تخصصی

*قابل توجه کلیه دانشجویان تحصیلات تکمیلی دانشکده مهندسی مکانیک*
زمان برگزاری کارگاه ایمنی و بهداشت تخصصی روز چهارشنبه مورخ 20/2/96 در ساعت 8:30  صبح در تالار شهید فتوحی (تالار 8) برگزار می­گردد. از آنجا که این کارگاه در دو بخش شامل مباحث تئوری و سپس حضور در کارگاه و آزمایشگاه­های دانشکده برگزار می­گردد، شرکت در هر دو بخش جهت تایید قبولی در این درس الزامی است.
دانشکده مهندسی مکانیک در خصوص دانشجویان دانشکده­های دیگر هیچ مسئولیتی بر عهده نخواهد داشت.
با تشکر- دفتر تحصیلات تکمیلی دانشکده مهندسی مکانیک
29/1/96

تحت نظارت وف بومی آسپا-وف