اطلاعیه (طرح استاد راهنمای صنعتی)

طرح استاد راهنمای صنعتی
به لطف خداوند با پیگری های دانشکده و همکاری تعدادی از شرکت های محترم صنعتی که اغلب به مدیریت دانش آموختگان دانشکده خودمان اداره می شوند طرحی با نام "طرح استاد راهنمای صنعتی" تدوین شده که طی آن شرکت ها نسبت به بکارگیری دانشجویان به صورت پاره وقت اقدام می کنند. این دانشجویان از نظارت دانشکده و همکاری برخی استادان نیز برخوردار خواهند بود. جزئیات طرح در جلسه حضوری روز سه شنبه 98/5/8 در محل کلاس سمینار 1 دانشکده ساعت 9:00 صبح تشریح خواهد شد. روز چهارشنبه 98/5/9 علاقمندان با در دست داشتن رزومه با نمایندگان شرکت ها صحبت خواهند کرد. شرکت ها اسامی افراد جذب شده را تا 98/5/14 اعلام و روز 5/15/ 98 در کلاس سمینار 1 در خصوص انتظاراتی که صنایع از دانشجویان دارند با حضور دانشجویان محترم و نمایندگان محترم صنایع صحبت خواهد شد ان شاالله اولین روزکار افراد جذب شده در محل شرکت ها شنبه 98/5/19 خواهد بود.

ارتقاء امنیت وب با وف ایرانی