آگهی استخدام شرکت تسا

آدرس ایمیل: htc97520@gmail
امکان سکونت خوابگاه برای متقاضیان خارج از اصفهان
برای دریافت اطلاعات بیشتر با آقای علی حجتی 03138915715 تماس حاصل فرمایید.