اطلاعیه جذب سرباز امریه (شرکت دانش بنیان آریاپروشات رایکا)