کلیه اطلاعیه ها

تاریخ بروزرسانی گروه بخش
تسهيلات دانشگاه صنعتی اصفهان - مقطع كارشناسي ارشد (بدون آزمون) 1397/03/29 تحصیلات تکمیلی
اطلاعیه ترم تابستان سال تحصیلی 97-96 1397/03/28 آموزش
قابل توجه کلیه دانشجویان کارشناسی 1397/03/21 آموزش
فراخوان جشنواره های جوان و بین المللی خوارزمی 1397/03/12 تحصیلات تکمیلی
مهم - اطلاعیه اصلاحی مصاحبه دکتری (کلیه گرایش های مهندسی مکانیک دانشگاه صنعتی اصفهان- بهار 97) 1397/03/21 تحصیلات تکمیلی
تقویم آموزشی نیمسال اول سال تحصیلی 98-97 1397/03/09 تحصیلات تکمیلی
تقویم آموزشی نیمسال اول سال تحصیلی 98-97 1397/03/09 آموزش
قابل توجه دانشجويان(کارشناسی ) فارغ التحصيل تير ماه 97 1397/03/08 آموزش
اطلاعيه انتخاب مجموعه هاي تخصصي دانشجويان كارشناسي ورودی 95 1397/03/08 آموزش
اطلاعيه پيش ترم تیر ماه 97 1397/03/08 آموزش
اطلاعیه ترم تابستان سال تحصیلی 97-96 1397/03/08
اطلاعیه مهم آموزشی در خصوص امتحانات پایان ترم 2-96 1397/03/08 آموزش
اطلاعیه مهم آموزشی در خصوص امتحانات پایان ترم 2-96 1397/03/08 تحصیلات تکمیلی
مهم - اطلاعیه اصلاحی مصاحبه دکتری (کلیه گرایش های مهندسی مکانیک دانشگاه صنعتی اصفهان- بهار 97) 1397/03/28
*قابل توجه کلیه دانشجویان تحصیلات تکمیلی ثبت نام کرده در کارگاه ایمنی و بهداشت تخصصی* 1397/03/02 تحصیلات تکمیلی
راه اندازی میکروسکوپ الکترونی 1397/03/02 تحصیلات تکمیلی
پذیرش دانشجوی ارشد بدون آزمون دانشگاه تبریز 1397/02/30 تحصیلات تکمیلی
امضا ء قرارداد حق التدريس 1397/02/29 تحصیلات تکمیلی
اطلاعیه ارزشیابی دروس تحصیلات تکمیلی در نیمسال 2-96 1397/02/26 تحصیلات تکمیلی
فوری، (اعلام زمان و مکان برگزاری بخش دوم کارگاه ایمنی و بهداشت تخصصی) در اردیبهشت ماه 1397 1397/02/25 تحصیلات تکمیلی

صفحه‌ها

تحت نظارت وف بومی