کلیه اطلاعیه ها

تاریخ بروزرسانی گروه بخش
ساعت برگزاری امتحانات در روزهای قدر 1396/03/23 تحصیلات تکمیلی
شرکت ها ی اضافه شده به سهمیه ی کارآموزی 96 1396/03/16 کارآموزی
قابل توجه دانشجویان دکترای دانشکده مهندسی مکانیک (امتحان جامع آموزشی کتبی) 1396/03/11 تحصیلات تکمیلی
لیست شرکت ها برای گذراندن دوره کارآموزی 1396/03/02 کارآموزی
سی و یکمین دوره جشنواره بین المللی خوارزمی و نوزدهمین جشنواره جوان خوارزمی 1396/03/02
قرارداد های خق التدریس (دانشجویان تحصیلات تکمیلی) 1396/02/25 تحصیلات تکمیلی
اطلاعیه مهم آموزشی در خصوص امتحانات پایان ترم 95-2 1396/02/23 آموزش
اطلاعیه مهم آموزشی در خصوص امتحانات پایان ترم 95-2 1396/02/23 تحصیلات تکمیلی
فلوچارت روند کارآموزی 1396/02/23 کارآموزی
فرم شماره 3- اعلام شروع کارآموزی 1396/03/07 کارآموزی
فرم شماره 2- ثبت نام کارآموزی 1396/02/23 کارآموزی
فرم شماره 1- معرفی محل کارآموزی 1396/02/23 کارآموزی
اطلاعیه زمان بندی کارآموزی 96 1396/02/23 کارآموزی
اطلاعیه مهم ارزشیابی 1396/02/19 آموزش
اطلاعیه مهم ارزشیابی 1396/02/19 تحصیلات تکمیلی
انتخاب گرایش 1396/02/17 آموزش
ثبت نام مقدماتی 1396/02/12 تحصیلات تکمیلی
ثبت نام مقدماتی 1396/02/11 آموزش
اطلاعیه تکمیل درخواست انتقال و مهمانی 1396/02/11 آموزش
قابل توجه دانشجویان دکتری دانشکده مکانیک (امتحان جامع) 1396/02/04 تحصیلات تکمیلی

صفحه‌ها

تحت نظارت وف بومی آسپا-وف