کلیه اطلاعیه ها

تاریخ بروزرسانی گروه بخش
بورس تحصیلی دولت مجارستان 1396/10/30 تحصیلات تکمیلی
فرصت های مطالعاتی 1396/10/30 تحصیلات تکمیلی
قابل توجه دانشجویان دکتری ورودی 95،94و96 1396/10/25 تحصیلات تکمیلی
قابل توجه کلیه دانشجویان کارشناسی ارشد ورودی 95 1396/10/24 تحصیلات تکمیلی
قابل توجه دانشجویان دکتری و دانشجویان کارشناسی ارشد برای ترم ششم 1396/10/19 تحصیلات تکمیلی
آگهی استخدام 1396/10/17
آگهی پذیرش مشمول ( امریه ) 1396/10/17
طرح توانمندسازی و مهارت افزایی دانشجویان (تم دانش) 1396/10/13 آموزش
اطلاعیه مهم آموزشی در خصوص ثبت نام نیمسال دوم 97-96 1396/10/12 تحصیلات تکمیلی
قابل توجه دانشجویان کارشناسی ارشد ورودی 95 1396/10/11 تحصیلات تکمیلی
اطلاعیه مهم آموزشی در خصوص ثبت نام نیمسال دوم 97-96 1396/10/11 آموزش
فایل سمینار مهندسی دقیق 1396/09/29
اطلاعیه مهم آموزشی در خصوص امتحانات پایان ترم 96-1 1396/09/27 تحصیلات تکمیلی
اطلاعیه مهم آموزشی در خصوص امتحانات پایان ترم 96-1 1396/09/27 آموزش
برنامه ارائه سمینارهای دانشجویان کارشناسی ارشد ورودی 95 1396/09/25 تحصیلات تکمیلی
برنامه ارائه سمینارهای دانشجویان کارشناسی ارشد ورودی 95 1396/09/25
اطلاعیه ثبت نام مقدماتی نیمسال دوم سال تحصیلی 97-96 1396/09/08 آموزش
اطلاعیه ثبت نام مقدماتی نیمسال دوم سال تحصیلی 97-96 1396/09/08 تحصیلات تکمیلی
اطلاعيه ارزشيابي دروس تحصيلات تكميلي در نيمسال 1-96 1396/09/08 آموزش
اطلاعيه ارزشيابي دروس تحصيلات تكميلي در نيمسال 1-96 1396/09/08 تحصیلات تکمیلی

صفحه‌ها

تحت نظارت وف بومی آسپا-وف