کلیه اطلاعیه ها

تاریخ بروزرسانی گروه بخش
اطلاعيه تحويل فرم معرفی پروژه 1396/06/28 آموزش
آخرين مهلت دفاع جهت فراغت از تحصيل در نيم‌سال نخست سال تحصيلي 97-1396 1396/06/28 تحصیلات تکمیلی
زمان ارائه پروژه های کارشناسی 1396/06/27 آموزش
اطلاعيه پيش ترم شهریور ماه 96 1396/06/12 آموزش
مدارک سرباز نخبگی 1396/05/31
مدارک سرباز نخبگی 1396/05/31 تحصیلات تکمیلی
مراحل انجام دفاع از پایان­ نامه کارشناسی ارشد 1396/10/25 تحصیلات تکمیلی
انتخاب گرایش دانشجویان ورودی 94 1396/05/21 آموزش
اطلاعیه ثبت نام ترم 96-1 1396/05/21 آموزش
نمونه گزارش کارآموزی 1396/06/12 کارآموزی
قالب پيشنهاديه کارشناسی ارشد 1396/05/09 تحصیلات تکمیلی
مصوبات شورای تحصیلات تکمیلی دانشکده- ويرايش خرداد 96 1396/05/03 تحصیلات تکمیلی
سی و یکمین دوره جشنواره بین المللی خوارزمی و نوزدهمین جشنواره جوان خوارزمی 1396/03/02
اطلاعیه مهم آموزشی در خصوص امتحانات پایان ترم 95-2 1396/02/23 آموزش
فلوچارت روند کارآموزی 1396/02/23 کارآموزی
فرم شماره 3- اعلام شروع کارآموزی 1396/03/07 کارآموزی
فرم شماره 2- ثبت نام کارآموزی 1397/02/15 کارآموزی
فرم شماره 1- معرفی محل کارآموزی 1396/02/23 کارآموزی
اطلاعیه مهم ارزشیابی 1396/02/19 آموزش
انتخاب گرایش 1396/02/17 آموزش

صفحه‌ها

تحت نظارت وف بومی