کلیه اطلاعیه ها

تاریخ بروزرسانی گروه بخش
دستورالعمل حمایت از رساله دکتری 1396/05/09 تحصیلات تکمیلی
نحوه تقاضا جهت برگزاري جلسات سمینار در محل آموزشهای آزاد 1395/10/13
آیین نامه کارشناسی ارشد ورودی ۹۴ به بعد 1395/10/16 تحصیلات تکمیلی
قابل توجه دانشجویان دکترا متقاضی استفاده از فرصت مطالعاتی 1395/07/27 تحصیلات تکمیلی
فرم ارزيابي پايان نامه کارشناسي ارشد 1395/10/16 تحصیلات تکمیلی
مراحل دفاع از پایان نامه دکتری 1396/10/25 تحصیلات تکمیلی
قابل توجه دانشجویان تحصیلات تکمیلی (اخذ درس کارگاه ایمنی و بهداشت عمومی) 1395/07/27 تحصیلات تکمیلی
ثبت نام نيمسال يازدهم دانشجويان دكتري 1395/07/27 تحصیلات تکمیلی
اطلاعیه استفاده از پیشخوان خدمت 1395/10/13 آموزش
قابل توجه دانشجویان دوره دکتری ورودی ۹۲ و بعد از آن 1395/07/27 تحصیلات تکمیلی
قابل توجه دانشجویان تحصیلات تکمیلی در خصوص ثبت نام پایان نامه/رساله/امتحان جامع آموزشی/زبان 1395/07/27 تحصیلات تکمیلی
قابل توجه دانشجويان کارشناسی ارشد و دکتری ورودی ۹۳ به بعد 1395/07/27 تحصیلات تکمیلی
قابل توجه دانشجويان دکتری ورودی ۸۸ تا ۹۳ 1395/07/27 تحصیلات تکمیلی
اطلاعیه نظام وظیفه 1395/07/27 تحصیلات تکمیلی
پرداخت شهریه دانشجویان دکتری ورودی 89 و پس از آن 1396/05/09 تحصیلات تکمیلی
قابل توجه دانشجويان تحصیلات تکمیلی ( شیوه نامه تایپ پایان نامه ) 1395/10/16 تحصیلات تکمیلی
مصوبه شورای تحصیلات تکمیلی دانشگاه در خصوص صورتجلسات دفاع 1395/07/27 تحصیلات تکمیلی
معرفی جستجوگر اسکاپوس 1395/10/16 تحصیلات تکمیلی
برنامه امتحانات دروس پرجمعیت 1395/10/13 آموزش
اطلاعيه تحويل فرم معرفی پروژه 1395/07/27 آموزش

صفحه‌ها

تحت نظارت وف بومی آسپا-وف