کلیه اطلاعیه ها

تاریخ بروزرسانی گروه بخش
مقالات 1395/10/12 پژوهش و فناوری
رساله برتر مقطع دکتری 1395/09/12
تکمیل فرم 104ويژه دانشجويان متقاضي دريافت هزينه مازاد فرصت كوتاه مدت تحقيقاتي 1395/10/16 تحصیلات تکمیلی
عدم ارائه فرم معرفی پروژه 1395/08/23 آموزش
صندوق حمایت از پژوهشگران و فناوران کشور از رساله های دکتری 1395/10/16 تحصیلات تکمیلی
دستورالعمل حمایت از رساله دکتری 1396/05/09 تحصیلات تکمیلی
نحوه تقاضا جهت برگزاري جلسات سمینار در محل آموزشهای آزاد 1395/10/13
آیین نامه کارشناسی ارشد ورودی ۹۴ به بعد 1395/10/16 تحصیلات تکمیلی
قابل توجه دانشجویان دکترا متقاضی استفاده از فرصت مطالعاتی 1395/07/27 تحصیلات تکمیلی
فرم ارزيابي پايان نامه کارشناسي ارشد 1395/10/16 تحصیلات تکمیلی
مراحل دفاع از پایان نامه دکتری 1396/10/25 تحصیلات تکمیلی
قابل توجه دانشجویان تحصیلات تکمیلی (اخذ درس کارگاه ایمنی و بهداشت عمومی) 1395/07/27 تحصیلات تکمیلی
ثبت نام نيمسال يازدهم دانشجويان دكتري 1395/07/27 تحصیلات تکمیلی
اطلاعیه استفاده از پیشخوان خدمت 1395/10/13 آموزش
قابل توجه دانشجویان دوره دکتری ورودی ۹۲ و بعد از آن 1395/07/27 تحصیلات تکمیلی
قابل توجه دانشجویان تحصیلات تکمیلی در خصوص ثبت نام پایان نامه/رساله/امتحان جامع آموزشی/زبان 1395/07/27 تحصیلات تکمیلی
قابل توجه دانشجويان کارشناسی ارشد و دکتری ورودی ۹۳ به بعد 1395/07/27 تحصیلات تکمیلی
قابل توجه دانشجويان دکتری ورودی ۸۸ تا ۹۳ 1395/07/27 تحصیلات تکمیلی
اطلاعیه نظام وظیفه 1395/07/27 تحصیلات تکمیلی
پرداخت شهریه دانشجویان دکتری ورودی 89 و پس از آن 1396/05/09 تحصیلات تکمیلی

صفحه‌ها

تحت نظارت وف بومی