قابل توجه دانشجويان دکتري غير بورسيه و متقاضی دريافت مقرري نیمسال اول 99-98

قابل توجه دانشجويان دکتري غير بورسيه و متقاضی دريافت مقرري
ضرورت دارد نسبت به دریافت و تکميل فرم تقاضاي مقرري 6 ماهه اول سال تحصيلي 99-98 از روی سایت دانشکده مکانیک (پیوست این اطلاعیه) اقدام و تا قبل از تاریخ 98/9/27 فرم تکميل شده را (بدون امضای استاد راهنما) تحويل تحصيلات تکميلي دانشکده نمائيد تا به صورت يک جا جهت اقدام لازم به مرکز تحصيلات تکميلي دانشگاه ارسال گردد. يادآوري مي‌نمايد بعد از تاريخ مقرر هيچ گونه تقاضاي جديدي بررسي نخواهد شد.
 
                                                                                                                                   مركز تحصيلات تكميلي دانشگاه

پیوستاندازه
PDF icon فرم تقاضاي مقرري دانشجويان دکتري84.03 کیلوبایت

ارتقاء امنیت وب با وف ایرانی