انتخاب رساله، پایان نامه برتر دانشجویی سال 98

به پيوست جداول مربوط به انتخاب پايان نامه و رساله برتر دانشجويي ارسال مي گردد. خواهشمند است تقاضاهاي خود را به همراه مستندات مربوطه (تنها صفحه اول مقاله كافي است)  
قبل از9 / 9 / 98 به دفتر تحصیلات تکمیلی دانشکده تحویل نمایید.
 
                                      تحصیلات تکمیلی دانشکده مکانیک

ارتقاء امنیت وب با وف ایرانی