قابل توجه کلیه دانشجویان تحصیلات تکمیلی (ثبت نام مقدماتی)

کلیه دانشجویانی که ملزم به اخذ درس در ترم 2-98 می باشند (با استفاده از گزارش 51 می توانند دروس ارائه شده را ملاحظه فرمایند)، موظف هستند نتیجه ثبت نام مقدماتی خود را از گزارش 76 پرینت نموده و به امضای استاد راهنمای خود به دفتر تحصیلات تکمیلی دانشکده تحویل نمایند.
 
با تشکر
دفتر تحصیلات تکمیلی دانشکده مهندسی مکانیک

ارتقاء امنیت وب با وف ایرانی