قابل توجه کلیه دانشجویان تحصیلات تکمیلی (اطلاعیه جدید ثبت نام مقدماتی 2-98)

با توجه به تغییر زمان برگزاری ثبت نام مقدماتی به روزهای 24 و25 آذر ماه، لطفاً با مراجعه به گزارش 51 سیستم گلستان از لیست دروس ثبت نام مقدماتی ترم 2-98 دانشکده اطلاع حاصل نموده و با مشورت اساتید راهنما، در خصوص اخذ دروس ترم آینده اطمینان حاصل نمایید. در روز ثبت نام پس از انجام  ثبت نام مقدماتی در سیستم گلستان، گزارش 76 را بعد از امضای استاد راهنما به دفتر تحصیلات تکمیلی دانشکده تحویل نمایید.
قابل توجه : در خصوص دروس مباحث منتخب و مباحث ویژه که در ثبت نام مقدماتی ارائه شده لازم است با امضای استاد راهنما در گزارش 76 ،ضمن مراجعه به دفتر تحصیلات تکمیلی، در لیست دروس مورد نظر نیز نام و نام خانوادگی  خود را ثبت نمایید.

  • يادآوري بسیار مهم آنکه، در ثبت نام اصلي و ترميم، امكان حذف درس از ليست ثبت نام مقدماتي براي دانشجويان وجود نداشته و از روز دوم ثبت نام به بعد، حداكثر مي توانند يك درس ديگر اخذ نمايند و امكان هرگونه حذف و اضافه ديگري فقط با موافقت و توسط سرپرست تحصيلات تكميلي دانشكده مربوطه و در زمان مقتضي امكان پذير خواهد بود.

         بنابر اين توجه شود كه ثبت نام مقدماتي براي دانشجويان تحصيلات تكميلي به نوعي ثبت نام اصلي بوده و دانشجويي كه در ثبت  نام مقدماتي شركت نكند در ثبت نام اصلي با مشكل جدي مواجه خواهند شد.
                                   تحصيلات تکميلي دانشکده مکانیک
                                                      1398/09/12  

ارتقاء امنیت وب با وف ایرانی