قابل توجه کلیه دانشجویان ورودی 97 (ارسال گزارش سمینار)

طبق اطلاع ­رسانی قبلی، زمان ارائه گزارش سمینار 5 بهمن 98 می­ باشد. خواهشمند است دانشجویان گرایش طراحی جامدات و ساخت و تولید گزارش سمینار خود را به ادرس ایمیل s.eshghi@of.iut.ac.ir  و دانشجویان گرایش تبدیل انرژی گزارش خود را به آدرس mechatt@of.iut.ac.ir ارسال نمایند. زمان اعلام شده قابل تمدید نمی ­باشد.

ارتقاء امنیت وب با وف ایرانی