قابل توجه دانشجویان دکتری (کاربرگ مجوز ثبت نام ترم 2-98)

به اطلاع می رساند آن دسته از دانشجویان دکتری که مجوز ثبت نام در ترم جدید 2-98 را ندارند موظف به تهیه کاربرگ درخواست مجوز ادامه تحصیل (از روی سایت دانشکده) می­ باشند. لطفا پس از تکمیل و امضا ، تا روز 6 بهمن کاربرگ توسط اساتید محترم راهنما به دفتر تحصیلات تکمیلی دانشکده تحویل گردد. (عدم ثبت نام به منزله انصراف از تحصیل است)
                                            تحصيلات تکميلي دانشکده مکانیک
1398/10/23

ارتقاء امنیت وب با وف ایرانی