قابل توجه دانشجويان دکتری (زمان برگزاری امتحان جامع)

به اطلاع می رساند زمان امتحان کتبی جامع آموزشی دانشجویان دکتری روز یکشنبه مورخ 98/11/27 ساعت 8 صبح در اتاق اساتید (اتاق شورای دانشکده) واقع در طبقه پنجم دانشکده برگزار خواهد شد.
 
تحصيلات تکميلي دانشکده مکانیک
1398/11/02

 

ارتقاء امنیت وب با وف ایرانی