اطلاع رسانی پنجمين فراخوان پذيرش سرباز امريه پژوهش يار

احتراماً به استحضار می رساند، وزارت علوم با هدف بكارگيري نيروهاي متخصص با مدرك كارشناسي ارشد و يا دكتري در دانشگاه ها، پژوهشگاه ها و پارك هاي علم و فناوري سراسر كشور و به منظور بهره مندي از خدمات آنان در امور پژوهش هاي كاربردي ارتباط با صنايع و جامعه وهمچنين كار در آزمايشگاه ها به تشخيص معاونت پژوهش و فناوري از مشمولان واجد شرايط دعوت به همكاري مي نمايد. با توجه به پنجمين فراخوان پذيرش سرباز امريه پژوهش يار، خواهشمند است دانشجويان در شرف فارغ التحصيلي مشمولان وظيفه و دانش آموختگاني كه تمايل به گذراندن دوره سربازي در قالب نيروي پژوهش يار امريه را دارند،  جهت اطلاع از اعلام نياز استان ها، شرايط جذب و مدارك مورد نياز از تاريخ 1 لغايت 18 خردادماه 99 نسبت به ثبت نام در سايت امريه وزارت علوم به نشاني www.amriye.msrt.ir  اقدام نمایند.

شايان ذكر است جذب مشمولان در اين فراخوان جهت اعزام در شهريور ماه 99 خواهد بود و نتايج اوليه اين ثبت نام جهت تاييد يا رد درخواست در تاريخ 26 خرداد ماه 99 اعلام خواهد شد.

ارتقاء امنیت وب با وف ایرانی