قابل توجه دانشجویان مقطع دکترا

دانشجویانی که مایل به همکاری در ترم آینده(991) جهت تدریس دروس آزمایشگاه و سرویس می باشند فرم درخواست همکاری را که در سایت دانشکده – آموزش – فرمهای آموزشی قرار داده شده است را تکمیل نموده و تاریخ 99/3/24 به ادرس zavelan@of.iut.ac.ir  ایمیل فرمایند.

ارتقاء امنیت وب با وف ایرانی