قابل توجه کلیه دانشجویان تحصیلات تکمیلی دانشکده (اطلاع رسانی در خصوص برگزاری کارگاه ایمنی و بهداشت تخصصی به صورت مجازی در ترم 2-98)

احتراما به استحضار میرساند درس کارگاه ایمنی و بهداشت تخصصی در سامانه دروس (LMS) قرار داده شده و زمان و نحوه ارائه و همچنین زمان امتحان درس متعاقباً اعلام میگردد. (زمان احتمالی بعد از برگزاری کلیه امتحانات و در مرداد ماه می باشد.)

لازم به ذکر است اگر دانشجویی در ثبت نام ترم جاری این درس را اخذ ننموده، هم اکنون می تواند از طریق ایمیل تا تاریخ 31/4/99 به مدرس درس آقای دکتر لقمانی اطلاع داده تا ایشان شما را در گروه درس اضافه نمایند. در نهایت بعد از برگزاری امتحان و کسب نمره ردی یا قبولی، برای پیگیری اعلام نمره با دفتر تحصیلات تکمیلی به صورت تلفنی تماس حاصل فرمائید.

آدرس ایمیل آقای دکتر لقمانی: a.loghmani@iut.ac.ir

ارتقاء امنیت وب با وف ایرانی