اطلاعیه مصوبه شورای تحصیلات تکمیلی در خصوص معادل سازی آزمون های بسندگی زبان دانشگاههای تهران- شیراز- اصفهان با آزمون MSRT در شرایط خاص ناشی از محدودیت های بیماری کووید 19

مصوبه شورای تحصیلات تکمیلی در خصوص معادل سازی آزمون های بسندگی زبان دانشگاههای تهران- شیراز- اصفهان با آزمون MSRT در شرایط خاص ناشی از محدودیت های بیماری کووید 19 به پیوست می باشد.

ارتقاء امنیت وب با وف ایرانی