عملیاتی شدن فرآیند درخواست مقرری دانشجویان دکتری در سیستم گلستان

احتراما به استحضار مي رساند فرايند درخواست مقرري دانشجويان دكتري در سيستم گلستان پياده سازي شده است و من بعد از طريق سيستم گلستان انجام خواهد شد.

  مهلت درخواست مقرري نيمسال 2-98 از تاريخ 25 / 4 / 99 لغايت 14 / 5 / 99 مي‌باشد،

دانشجویان گرامی بعد از انجام درخواست مقرری، حتما برای ادامه فرآیند به استاد راهنمای خود اطلاع دهند. . 

فلوچارت و راهنماي اين فرايند به پيوست تقديم شده است.

                                                                                   تحصیلات تکمیلی دانشکده مکانیک.

ارتقاء امنیت وب با وف ایرانی