اطلاعیه شماره 2 کلاس های حل تمرین دانشکده مهندسی مکانیک

به اطلاع دانشجویان محترم مقطع تحصیلات تکمیلی که قرار است در نیمسال آینده عهده دار کلاس حل تمرین باشند می رساند، که یک دوره آموزشی کوتاه به صورت مجازی برای برگزاری هر چه بهتر این کلاس ها توسط دانشکده ارائه خواهد شد. شرکت در این دوره برای مدرسین کلاس های حل تمرین الزامی است. برای ثبت نام در این دوره، لازم است پس از هماهنگی با مدرس درس اطلاعات شامل: نام و نام خانوادگی، شماره دانشجویی و نام درس را حداکثر تا سه شنبه 18 شهریورماه برای کارشناس آموزش دانشکده سرکارخانم زاولان ایمیل فرمایید. آدرس ایمیل ایشان zavelan@of.iut.ac.ir  می باشد.

ارتقاء امنیت وب با وف ایرانی