زمان تحویل پیشنهادیه های پایان نامه های دانشجویان ارشد ۹۸

مهلت ارائه پروپوزال تا پایان ساعت اداری روز چهارشنبه ۱۶ مهر توسط شورای تحصیلات تکمیلی دانشکده تعیین شده است. تاخیر در ارائه پروپوزال از این زمان به ازای هر روز کسر نمره درس سمینار را به همراه خواهد داشت.
ضمنا با توجه به تغییر روند ارائه پروپوزال و الزام به بارگذاری در سیستم گلستان، لازم است پس از تایید استاد راهنما پروپوزال در گلستان بارگذاری شود. منظور از زمان ارائه پروپوزال (در تاریخ مشخص شده) رسیدن پروپوزال در گردش مدرک نزد مدیر گروه مربوطه است و بایستی تایید اساتید راهنما و مشاور در گلستان قبل از این تاریخ گرفته شده باشد.

 

ارتقاء امنیت وب با وف ایرانی