قابل توجه دانشجويان کارشناسی ارشد و دکتری ورودی ۹۳ به بعد

به اطلاع می رساند تعداد واحدهای مورد نیاز برای دانشجویان آموزشی پژوهشی دوره کارشناسی ارشد به شرح زیر به تصویب رسیده است:
تعداد واحد درسی۲۴ واحد -  تعداد واحد سمینار۲ واحد -  تعداد واحد پایان نامه ۶ واحد
تعداد واحدهای مورد نیاز برای دانشجویان دوره دکتری به شرح زیر به تصویب رسیده است:
تعداد واحد درسی برای دانشجویان دکتری ۱۸ واحد و تعداد واحد رساله دکتری ۱۸ واحد                                  

تحصيلات تکميلي دانشکده مکانیک
۱۹/۹/۱۳۹۳   

 

ارتقاء امنیت وب با وف بومی