قابل توجه دانشجویان تحصیلات تکمیلی در خصوص ثبت نام پایان نامه/رساله/امتحان جامع آموزشی/زبان

دانشجویان کارشناسی ارشد و دکتری موظف می باشند در ابتدای تمام نیمسال های تحصیلی تا پایان دوره تحصیل در روز ثبت نام ، در دروس آن دوره یا مواردی مانند پایان نامه/رساله/امتحان جامع آموزشی/ زبان و.....ثبت نام نمایند.
تذکر مهم: دانشجویانی که در ابتدای هر نیمسال تحصیلی به هر دلیلی موفق به ثبت نام نشوند، حکم انصراف از تحصیل ایشان توسط تحصیلات تکمیلی دانشگاه صادر خواهد شد.
تحصیلات تکمیلی دانشکده مکانیک  
۳۰/۰۱/۱۳۹۴

ارتقاء امنیت وب با وف بومی