قابل توجه دانشجویان دوره دکتری ورودی ۹۲ و بعد از آن

بنا به تصویب شورای تحصیلات تکمیلی دانشگاه (مورخ ۲۹/۱۱/۱۳۹۳) دانشجویان دکتری ورودی ۹۲ و بعد از آن، شرط ثبت نام در ترم هشتم، قبولی در آزمون جامع پژوهشی ۲ (برگزاری سمینار دوم)  حداکثر تا  پایان  نیمسال هفتم می باشد. بنا به رأی همین شورا برای برگزاری سمینار دوم، ارسال یا پذیرش مقاله الزامی نیست.
تحصیلات تکمیلی دانشکده مکانیک
۳۰/۰۱/۱۳۹۴

ارتقاء امنیت وب با وف بومی