قابل توجه دانشجویان تحصیلات تکمیلی (اخذ درس کارگاه ایمنی و بهداشت عمومی)

قابل توجه دانشجویان تحصیلات تکمیلی
 
کلیه دانشجویان  تحصیلات تکمیلی (ارشد و دکترا) موظف میباشند درس کارگاه ایمنی و بهداشت عمومی را از کد ۱۰-۹۰ اخذ نموده و آن دسته از دانشجویان کارشناسی ارشد که در دوره کارشناسی خود درس تحقیق و مستند سازی را اخذ ننموده اند از لیست دروس کارشناسی این دانشکده درس فوق را اخذ نمایند.
دفتر تحصیلات تکمیلی دانشکده مهندسی مکانیک

ارتقاء امنیت وب با وف بومی