دانشجویان کارشناسی ارشد ورودی 98 (درخصوص نحوه ارسال پیشنهادیه های پایان نامه کارشناسی ارشد)

1- برای تسلیم پیشنهادیه تحقیق پایان نامه " از سامانه دروس LMS یا Yekta" استفاده می کنیم، لطفا وارد سامانه شوید. بسته به استاد راهنمای اول باید یکی از دروس زیر را در لیست دروس خود ملاحظه کنید:

- سمینار مقدماتی ساخت و تولید

- سمینار مقدماتی تبدیل انرژی

- سمینار مقدماتی طراحی کاربردی

- سمینار مقدماتی دینامیک کنترل ارتعاشات

تذکر: در صورتی که در یکی از دروس فوق ثبت نشده اید و یا بسته به گروه انتصابی استاد راهنما، در دسته درستی قرار نگرفته اید، لطفا با شماره تلفن 031-33915209 و یا ایمیل s.eshghi@of.iut.ac.ir تماس بگیرید.

2- در هر یک از دروس یک آزمون یا تمرین ایجاد شده است که شما باید فایل پیشنهادیه خود را به عنوان پاسخ به آن تا تاریخ 99/7/26 آپلود کنید.

- اگرپیشنهادیه خود را در قالب قبلی پیشنهادیه تحقیق وارد کرده­اید فقط صفحه آخر را با قالب جدید (سایت دانشکده) عوض کنید.

- قسمت تأیید استادان راهنما در صفحه آخر باید توسط استادان راهنما پر شود. در صورتی که دسترسی حضوری ندارید با تماس با استاد راهنما، اساتید پیشنهادی احتمالی ایشان را به عنوان مشاور و داور در این قسمت از طرف استاد راهنما وارد کنید. پیشنهاد استاد مشاور در این مرحله اجباری نیست.

3- پس از آن فرآیند داوری آغاز می­ شود.

- در این بین شما باید با استاد راهنما در تماس باشید و اصلاحات مورد نظر داوران را انجام دهید.

- در صورت تصویب نهایی پیشنهاد تحقیق، فایل نهایی و اصلاح شده آن را در سیستم گلستان بارگذاری کنید تا فرآیند ثبت نهایی آن در گلستان انجام شود. بنابراین فعلا پیشنهادیه تحقیق پروژه را تا تصویب نهایی در سیستم گلستان ثبت نکنید.

خواهشمند است عنوان فایل بارگذاری شده خود را طبق فرمت زیر ارسال فرمائید.

شماره دانشجویی- نام و نام خانوادکی دانشجو -  استاد / اساتید راهنما

ارتقاء امنیت وب با وف ایرانی