فوری و مهم (قابل توجه دانشجویان کارشناسی ارشد ورودی 97 و 98)

احتراماً به استحضار می رساند فقط دانشجویانی که حداقل سه درس تحصیلات تکمیلی 3 واحدی دارند میتوانند یک درس از دروس خود را حذف اضطراری کنند، به طوریکه پس از حذف اضطرای حداقل دو درس تحصیلات تکمیلی 3 واحدی (6 واحد) باید باقی بماند.

ارتقاء امنیت وب با وف ایرانی