درخواست امتحان جامع

قابل توجه دانشجویان دکتری
بنا به رأی شورای تحصیلات تکمیلی دانشکده مورخ 95/12/15 به اطلاع  میرساند زمان تحویل فرم درخواست امتحان جامع، فقط هفته اول ماه قبل از امتحان می باشد و پس از تحویل فرم، حضور دانشجو در امتحان الزامی و عدم حضور به منزله یک بار مردودی درسیستم گلستان در نظر گرفته میشود. همچنین خاطر نشان میگردد دانشجو نمی تواند فرم تحویل داده شده را پس بگیرد.
تحصیلات تکمیلی دانشکده مکانیک         95/12/18

ارتقاء امنیت وب با وف ایرانی