انتخاب پایان نامه(رساله) برتر دانشجویی سال 96

به پيوست نسخه اي از دستورالعمل  مصوب 7 / 8 / 93  انتخاب پايان نامه و رساله برتر دانشجويي به همراه جداول مربوطه ارسال مي گردد. خواهشمند است پس از اطلاع رساني گسترده در سطح دانشكده، تقاضاهاي موجود  بررسي و امتياز دهي شده و واجدين امتيازات  به همراه مستندات مربوطه (تنها صفحه اول مقاله كافي است)  قبل از 10 / 8 / 96 به اين مركز ارسال گردد. تاكيد مي گردد از ارسال مواردي كه فاقد شرايط ضروري مندرج در دستور العمل مي باشند خودداري گردد.   
تحصيلات تكميلي دانشكده مكانيك
19/7/1396
دستورالعمل اصلاح شده  انتخاب پايان نامه (رساله) های برتر
جدول 1- امتيازات پايان نامه (رساله) برتر
جدول 2- امتيازات مقاله و رساله برتر
 

تحت نظارت وف بومی آسپا-وف