قابل توجه کلیه دانشجویان کارشناسی ارشد ورودی 95

تحویل گزارش سمینار در ترم جاری به صورت ارسال الکترونیکی فایل PDF  به آدرس زیر صورت می­پذیرد.

موضوع (subject) به صورت زیر:
گزارش سمینار- نام و نام خانوادگی- شماره دانشجویی- استاد راهنما
 به عنوان نمونه:
گزارش سمینار- مهدی محمدی- 9544444- دکتر تیکنی
 
حجم فایل­های ارسالی بایستی از 4 مگابایت تجاوز نکند.
مبنای زمان تحویل گزارش، تاریخ ارسال ایمیل در نظر گرفته می­شود.
در صورت درخواست استاد راهنما جهت تحویل نسخه مکتوب لازم است علاوه بر ارسال ایمیل، هماهنگی لازم با استاد راهنما صورت پذیرد.
 
گزارش كتبي مبسوط (حداكثر 40 صفحه ) از كارهاي انجام شده شامل موارد زير در قالب پايان نامه انجام پذيرد:
الف) مقدمه؛ شامل تاريخچه و كاربردها
ب) تعريف دقيق مسئله مورد نظر و فرضيات آن در پروژه و مرحله­بندي كارهاي پروژه
 ج) ارائه تفصيلي تحقيقات انجام شده قبلي در زمينه پروژه و ارزيابي آنها
د) تشريح مقالات يا تحقيقهاي اصلي مورد استفاده در پروژه و تفاوتهاي كار پروژه با مقالات مذكور
ه) مدلسازي و فرمول­بندي مسئله و روشهاي پيش­بيني شده براي حل مسأله
 
با تشکر- تحصیلات تکمیلی دانشکده مهندسی مکانیک - 23/10/1396

ارتقاء امنیت وب با وف ایرانی