قابل توجه دانشجویان دکتری ورودی 95،94و96

بدینوسیله به اطلاع می­رساند که جلسه­ای در خصوص استفاده از فرصت مطالعاتی و استفاده از تجارب تعدادی از دانشجویان دکتری ورودیهای قبل روز دوشنبه مورخ 9/11/96 ساعت 30/13 عصر در اتاق شورا واقع در طبقه اساتید دانشکده برگزار می­شود. ضمناً با توجه به تصویب شیوه نامه اجرایی آیین نامه دوره دکتری ورودی های 95 به بعد، در ادامه جلسه توضیحاتی در این خصوص ارائه می­گردد. حضور در این جلسه برای کلیه دانشجویان فوق الزامی می باشد.
تحصیلات تکمیلی دانشکده مکانیک       25 /10/1396
 
 
 

ارتقاء امنیت وب با وف ایرانی