احراز شرایط دفاع از رساله دکتری ورودی 95 و بعد از آن

باسلام و احترام
    پيرو تصويب شيوه نامه اجرايي آيين نامه آموزشي دوره دكتري تخصصي ( ورودي دكتري 95 و بعد از آن ) در شوراي دانشگاه ( شماره 468 مورخ 26 / 9 / 96) و نيز تعميم كفايت پذيرش يك مقاله Q1 براي فراغت از تحصيل و كسب درجه عالي دانشجويان ورودي‌هاي قبل از 95 (موضوع بند 5 شوراي دانشگاه شماره 469 مورخ 10 / 10 / 96)، خواهشمند است اين مصوبه به اساتيد محترم راهنما و دانشجويان دكتري اطلاع رساني گردد.
همچنين خاطر نشان مي‌گردد امكان بررسي شاخص Q از طريق وبگاه http: / / www.scimagojr.com  وجود دارد . لذا خواهشمند است هنگام بررسي تقاضاي دفاع سطح علمي مقاله بر اساس شاخص فوق الذكر بررسي و اقدام لازم صورت گيرد. 
                                                                                                                                                                                                    تحصیلات تکمیلی دانشگاه
 

ارتقاء امنیت وب با وف ایرانی