اطلاعیه ارزشیابی دروس تحصیلات تکمیلی در نیمسال 2-96

اطلاعیه ارزشیابی دروس تحصیلات تکمیلی در نیمسال 2-96
بدینوسیله به اطلاع می رساند، ارزشیابی دروس در نیمسال دوم 97-96، هفته پانزدهم و شانزدهم ترم انجام می شود. دانشجویان گرامی لازم است از تاریخ 97/03/05 تا پایان 97/03/18 با مراجعه به سامانه گلستان، فرم های ارزشیابی دروس را تکمیل نمایند.
تذکر مهم:
الف: شرکت در ارزشیابی دروس برای کلیه دانشجویان ( کارشناسی و تحصیلات تکمیلی ) الزامی است.
ب: در صورت عدم انجام ارزشیابی توط دانشجو، ساعت ثبت نام دانشجو در نیمسال اول 98-97 به آخرین ساعت انتقال می یابد.
 
 
مدیریت برنامه ریزی و ارتقاء کیفیت آموزشی

 

ارتقاء امنیت وب با وف ایرانی