*قابل توجه کلیه دانشجویان تحصیلات تکمیلی ثبت نام کرده در کارگاه ایمنی و بهداشت تخصصی*

*قابل توجه کلیه دانشجویان تحصیلات تکمیلی ثبت نام کرده در کارگاه ایمنی و بهداشت تخصصی*
نمره کارگاه امینی و بهداشت تخصصی در سیستم گلستان به صورت رد یا قبول اعلام گردیده و تنها تا تاریخ 97/3/7 مهلت تجدید نظر می­باشد.
97/3/2

ارتقاء امنیت وب با وف ایرانی