اطلاعیه مهم آموزشی در خصوص امتحانات پایان ترم 2-96

اطلاعیه مهم آموزشی در خصوص امتحانات پایان ترم 2-96
به اطلاع کلیه دانشجویان گرامی مقاطع کارشناسی و تحصیلات تکمیلی می رساند در امتحان پایان ترم به همراه داشتن برگه " برنامه امتحان پایان ترم دانشجو " که به منزله کارت ورود به جلسه امتحان می باشد در کلیه جلسات امتحان پایان ترم الزامی است.
شایان ذکر است چاپ این برگه توسط شخص دانشجو و از طریق گزارش 428 از تاریخ 97/3/5 لغایت 97/3/18 امکان پذیر است.

ارتقاء امنیت وب با وف ایرانی