قابل توجه دانشجویان کارشناسی ارشد ورودی 97 (جهت دریافت فرم انتخاب استاد راهنما)

قابل توجه دانشجویان کارشناسی ارشد ورودی 97
کلیه دانشجویان جهت دریافت فرم انتخاب استاد راهنما به دفتر تحصیلات تکمیلی دانشکده مهندسی مکانیک مراجعه و فرم های مربوطه را تا تاریخ 25 مهرماه به این دفتر تحویل نمایند.
 
97/7/17
کانال تحصیلات تکمیلی در پیام رسان بله ble.im/join/MTZkOTk5M2   

ارتقاء امنیت وب با وف بومی