اطلاعيه مهم ويژه دانشجويان کارشناسی ارشد ورودی 96

 اطلاعيه مهم ويژه دانشجويان کارشناسی ارشد ورودی 96
کلیه دانشجويان لازم است فرم تعهدنامه پيوست را پس از تکمیل و امضا به همراه پروپوزال اصلاح شده خود به دفتر تحصيلات تکمیلی دانشکده تحويل نمايند. دانشجويانی که پروپوزال آنها در مرحله اول داوری تاييد شده است نيز لازم است اين فرم را تکمیل و در اختیار دفتر تحصيلات تکمیلی دانشکده قرار دهند.
  کانال تحصیلات تکمیلی در پیام رسان بله ble.im/join/MTZkOTk5M2   
 

پیوستاندازه
PDF icon فرم تعهد دانشجو284.9 کیلوبایت

ارتقاء امنیت وب با وف ایرانی