برگزاری کارگاه ایمنی و بهداشت عمومی

احتراماً، به استحضار میرساند زمان برگزاری کارگاه ایمنی و بهداشت عمومی روز پنجشنبه 97/9/15 در دو نوبت صبح و بعدازظهر خواهد بود. اطلاعات تکمیلی در خصوص برگزاری و مکان کارگاه متعاقباً اعلام میگردد.

ارتقاء امنیت وب با وف ایرانی