اطلاعیه مهم (قابل توجه دانشجویان دکتری مکانیک)

            قابل توجه دانشجویان دکتری مکانیک

با سلام، پیرو نامه قبلی درخصوص آن دسته از دانشجویان دکتری که در شهریور ماه 97 کاربرگ مخصوص درخواست مجوز ادامه تحصیل را تکمیل نموده­اند، دانشجویان نامبرده زیر در اسرع وقت برای دریافت حکم کمیته منتخب دانشگاه به دفتر تحصیلات تکمیلی دانشکده مراجعه نمایند.

- محمدهادی استکی                                                 

- امین علی پور

- عاطفه کریمی نیا

- حمید مددکن

- مهدی مولویان

- روح اله میرزاامیری

 - رسول شاهرخ           

- مریم اربابان

- علیرضا بارانی

- مجتبی حاجی شمسایی

- متین داودی

- داود سعیدی

 

تحصیلات تکمیلی دانشکده مکانیک

97/8/27

ارتقاء امنیت وب با وف ایرانی