قابل توجه دانشجویان تحصیلات تکمیلی جدیدالورود جهت شرکت در کارگاه ایمنی و بهداشت عمومی

قابل توجه دانشجویان تحصیلات تکمیلی جدیدالورود جهت شرکت در کارگاه ایمنی و بهداشت عمومی
دانشجویان محترم درخصوص حضور در كارگاه ايمني و بهداشت عمومي از حروف «الف» تا «سين»  نوبت صبح  و حروف «شين» تا «ي» نوبت بعدازظهر گروه بندی شده اند. حضور دانشجو در این کارگاه الزامیست. زمان برگزاری پنجشنبه 15 آذرماه می باشد.

ارتقاء امنیت وب با وف ایرانی