اطلاعیه مهم ثبت نام مقدماتی ترم 2-97

قابل توجه کلیه دانشجويان تحصیلات تکمیلی
با توجه به مصوبه شورای تحصیلات تکمیلی دانشگاه مبنی بر محدود شدن ثبت نام اصلی به دروس اخذ شده در ثبت نام مقدماتی خواهشمند است ضمن مراجعه به گزارش 51 و مشاهده دروس قابل ارائه در ترم آتی، با هماهنگی استاد راهنما ثبت نام مقدماتی را در روزهای یکشنبه و دوشنبه به تاریخ 18 و 19 آذر به انجام رسانید.
برنامه ریزی دروس ترم آینده بر مبنای ثبت نام های صورت گرفته در ثبت نام مقدماتی و با توجه به رعایت تعداد دانشجویان در هر گروه درسی صورت می پذیرد.
لازم است گزارش نهایی ثبت نام مقدماتی (گزارش شماره 76 ) با تایید و امضای استاد راهنما حداکثر تا تاریخ 97/9/20 به دفتر تحصیلات تکمیلی دانشکده تحویل داده شود.
                                   تحصيلات تکميلي دانشکده مکانیک
97/9/10
 

ارتقاء امنیت وب با وف ایرانی