اطلاعیه مقرری دانشجویان دکتری برای نیمسال 98- 97

قابل توجه دانشجويان دکتري غير بورسيه
و متقاضی دريافت مقرري
 
ضرورت دارد نسبت به دريافت و تکميل فرم تقاضاي مقرري 6 ماهه اول سال تحصيلي 98-97 (پیوست نامه) بدون امضاء اساتید راهنما اقدام و تا تاریخ 97/9/24 فرم  ذکر شده را تحويل تحصيلات تکميلي دانشکده نمائيد.يادآوري مي‌نمايد بعد از تاريخ مقرر هيچگونه تقاضاي جديدي بررسي نخواهد شد.
                تحصيلات تكميلي دانشکده مکانیک
                                      97/9/10

پیوستاندازه
PDF icon فرم مقرری82.84 کیلوبایت

ارتقاء امنیت وب با وف ایرانی