لزوم تهيه پوستر از موضوع و دستاوردهاي پايان نامه ها و رساله ها به صورت گرافيكي

به استحضار مي رساند در جلسه كميته برنامه ريزي تحصيلات تكميلي دانشگاه مورخ 28 / 9 / 97 مقرر شد من بعد دانشجويان تحصيلات تكميلي با اتمام پايان نامه/رساله خود يك پوستر از موضوع و دستاوردهاي آن به صورت گرافيكي (graphical Abstract) به دو صورت انگليسي و فارسي تهيه نمايند. اين پوستر علاوه بر ضميمه شدن به فايل گزارش پايان نامه/رساله، بايد در اختيار معاونت پژوهشي دانشكده قرار گيرد. مسئوليت صحت و كيفيت ساختار و متن اين پوستر پس از تاييد استاد راهنما، بر عهده معاونت پژوهشي دانشكده خواهد بود.
کانال تحصیلات تکمیلی در پیام رسان بله ble.im/join/MTZkOTk5M2   

ارتقاء امنیت وب با وف ایرانی