صدور محروميت از تحصيل براي دانشجويان دكتراي ثبت نام نشده

مقرر شد دانشجويان دكترايي كه به علت عدم رعايت زمانبندي آزمونهاي جامع، اتمام سنوات يا عدم مراجعه و ثبت نام، داراي ثبت نام نبوده و هيچ اقدامي بابت پر كردن كاربرگ اجازه ادامه تحصيل و انجام مراحل اداري آن انجام نداده‌اند، بطور قطع محروم از تحصيل شده و بسته به نوع محروميت از تحصيل، حكم اخراج يا انصراف از تحصيل براي ايشان صادر گردد.
کانال تحصیلات تکمیلی در پیام رسان بله ble.im/join/MTZkOTk5M2   

ارتقاء امنیت وب با وف ایرانی